Flygplatsterminaler

När passagerarkapaciteten på flygplatsen börjat bli till en nyckelfråga, blir också rymdbesparande sittlösningar en avgörande faktor som kan öka passagerarnas tillfredsställelse på ett överraskande sätt.

Read more

Universitet och skolor

Vi utvecklar hållbara modulära möbler som tål tidens tand och skapar plattformar för modernt lärande och interaktion.

Read more

Handel

Köpcentra, gallerior och andra handelsområden som de på internationella flygplatser behöver övergripande möbellösningar med unik identitet som möjliggör naturlig flödesreglering.

Read more

Järnvägs-, buss- och färjeterminaler

Vi skapar bekväma sittplatser för väntande resenärer. Vi gör det möjligt att både integrera avskildhet och avskärma ljud såväl som att bygga mötesplatser för interaktion.

Read more

Sjukvårdsmottagningar

Vi skapar inkluderande sittplatser för både större ytor på vårdanrättningar, mellanstora kliniker och mindre mottagningar.

Read more

Andra offentliga miljöer

Våra möbler passar ett brett spektra av offentliga miljöer, till exempel kontor, hotell, sportarenor och kommunala faciliteter.

Read more