Hållbarhet

Våra hörnstenar

Green Furniture Concept föddes ur en djup önskan att göra gott, ta ansvar och alltid utmana oss själva och branschen att förändras till det bättre. Vi ser till produktens hela livscykel, material som används i produktionen och är alltid försiktiga med vilken typ av kemikalier som används i våra produkter.

Våra fyra hörnstenar inom vårt hållbarhetsarbete som vi aktivt jobbar med är: Kemisk Medvetenhet, Design & Resurser, Återplantering och Förlängt Ansvar.

Kemisk Medvetenhet

Varför

Kemiska ämnen finns överallt i våra liv. De kan vara limmet som används för att bygga våra möbler, färgämnena i våra kläder eller saltet på maten. Vissa kemikalier är ätbara och säkra, men andra är giftiga för människor, djurliv och miljön. Kemikalierna som används i produktion runt om i världen är de kemikalier vi tar in i våra hem och släpper ut i vår natur. Det är upp till oss att bestämma vilken typ av kemikalier vi vill ha i våra liv och vilka vi kan vara utan.

 

Hur

Vi på Green Furniture utvärderar noggrant de kemiska ämnen som används i våra möbler för att se till att de produkter vi levererar är fria från ekotoxiner och skadliga ämnen. Vi samarbetar med våra leverantörer och miljökemister för att utvärdera och ständigt förbättra vårt kemiska fotavtryck. Svanen är utgångspunkten för vårt arbete med att förbättra kemiskt innehåll och öka kemisk medvetenhet. Vår vision och vårt mål är att utesluta alla SIN-listade ämnen från våra produkter.

TILL SIN-listan   Läs om Svanen

Design & Resurser

Varför

Det finns två typer av resurser på denna planet, förnybara och begränsade. Med en växande global befolkning och snabbare tillverkningsprocesser blir resursbrister ett faktum. Det är därför förnybara resurser (material som trä) behöver regenereras i samma takt som de används. Samtidigt behöver vi ett cirkulärt tillvägagångssätt för att använda och återanvända begränsade resurser (material som metaller). Det är viktigt att förstå och hålla dessa aspekter i åtanke när man utformar och utvecklar framtiden.

Hur

Vi designar våra produkter med förnybara och återvinningsbara material och använder alltid högsta möjliga procent återvunnet innehåll. Vi söker alltid efter nya och bättre produktionsmetoder och material. * Vi använder trä från certifierade källor för att skydda den biologiska mångfalden och upprätthålla en livskraftig användning av världens skogar.

Vi tycker att produkter ska få leva länge. Därför använder vi hårdvaxolja ** istället för traditionellt lack. Det gör att våra möbler kan oljas om på plats och eventuella repor kan enkelt putsas bort istället för att ersätta delar. Om någon del ändå behöver bytas eller återvinnas, designar vi våra produkter så att delar kan bytas eller demonteras individuellt för att enkelt separera materialen för återvinning.

* Exempel: Vi ersätter Nova C plastfötter med  OceanIX, ett havsbaserat återvunnet plastmaterial, tillverkat av  Plastix
** Vi behandlar allt trä med Rubio Monocoat, en högkvalitativ och miljövänlig hårvaxolja med 0% VOC (flyktiga organiska föreningar). Oljan bildar en stark molekylbindning med träet, vilket ger ett hållbart och långvarigt skydd.

Återplantering

Varför

Skogarna på vår jord är fantastiska. De är platser med stor biologisk mångfald, de skyddar vattendrag och ger oss syre samtidigt som de tar upp koldioxid så den minskar i atmosfären. Utan tvekan är träd några av de bästa sakerna på planeten - och vi behöver fler av dem.

 

 

Hur

Som ett tillverkande företag använder vi förstås resurser men vi försöker göra det på ett ansvarsfullt sätt. Allt vårt trä kommer från certifierade källor för att stödja och garantera ansvarigt skogsbruk. Vi planterar också ett träd för varje produkt som säljs, för att sluta den biologiska cykeln vi påbörjar när de träd vi använder fälls. Vi vill återplantera där det gör störst skillnad och de mest komplexa skogarna runt om i världen är de tropiska regnskogarna, varför vi väljer att plantera de flesta av våra träd i Colombia.

Förlängt Ansvar

Varför

Om varje tillverkare skulle ta ansvar för sina produkter under hela sin livscykel, från råvara till återvinning, så skulle vi se mycket smartare produkter på marknaden. Detta ansvar skulle driva företag till att designa produkter med delar som kan bytas ut enkelt och underhållas lätt. Produkter som håller länge och som är tillverkade av material som kan återanvändas när produktens livslängd är över. Detta skulle möjliggöra mer tid för förnybara resurser att regenerera och minska bristen på begränsade resurser.

Hur

För att vi ska kunna ta hand om våra produkter även efter att de har sålts, har vi utvecklat ett återköpssystem för vår Nova C-serie. Systemet fungerar som det traditionella retursystemet för flaskor. När som helst under den 15 år långa garantiperioden kan kunden begära återlämning av möblerna. Vi hämtar upp möblerna utan kostnad och ger kunden en ersättning baserad på det ursprungliga köpbeloppet. Beroende på hur bra möblerna har underhållits under användningen varierar ersättningen från 5 procent till så mycket som 30 procent på köpbeloppet. Det gör det möjligt för oss att fortsätta ta ansvar för de resurser vi använder även efter att produkterna har sålts. De använda möblerna renoveras antingen och får nytt liv, eller demonteras ner till grundmaterial som återvinns.


Förutom vårt återköpssystem erbjuder vi även våra kunder tjänsten Seating-as-a-Service, där kunden ges möjlighet att hyra våra produkter istället för att köpa dem. Seating-as-a-Service är en skräddarsydd tjänst för att optimalt tillgodose kundens behov.