Sätt ett träd och låt framtiden växa

Alltsom möbelindustrin ansluter sig till kampen för en hållbar planet kan världens skogar vara de enda vapen vi har kvar i slutändan. Skogarna och haven är planetens lungor och ger syre samtidigt som de reducerar koldioxid atmosfären. Skogsmarken är platser av stor biologisk mångfald, som skyddar flodbanker och möjliggör ett rikt djurliv. Vi behöver ett hållbart skogsbruk som kan skapa grund för detta. Sådana initiativ skapar också samhällsengagemang och stöttar lokala ekonomier med material, jobb och resurser som de behöver för att överleva.

Trots att många i vår bransch tar ett ansvarsfullt grepp om många klimatproblem, hotar fortfarande möbeltillverkningem den ekologiska balansen i stora delar av världen. Konsekvenserna av avskogning inspirerar till bättre hantering av trämaterial, men få tillverkare fyller på de resurser de konsumerar. Det är därför vi på Green Furniture har valt att återplantera varje träd träd vi skördar för vår tillverkning. Vi har sedan 2008 satt i verket att plantera ett träd för varje meter sittplats och för varje lampa vi producerar. Vår första skog på 1000 björkar sattes i Tyringe i närheten av vår produktion i södra Sverige. Fem år senare etablerade vi en andra skog i närheten, planterade 500 körsbärsträd och 400 lönn, och lade sedan till ytterligare 1 000 björkar 2016.

"För att vara ett verkligt hållbart möbelföretag idag måste du ha ett starkt engagemang för råvaror på djupast möjliga nivå.

Joakim Lundgren, Head of Sustainability på Green Furniture

 

Nu har vi påbörjat ännu ett initiativ: Vi planterar träd på platser där vi tror de har störst positiv inverkan på klimatet. "Återplantering av de träd vi använder i produktionen, säkerställer att vi upprätthåller en förnybar resurs", säger Joakim Lundgren, chef för Sustainability at Green. "Men vi engagerar oss också i att se till att den globala mängden skog inte minskar, så vi letar efter sätt att öka den. Därför har vi bestämt oss för att plantera skog i Colombia, vilket bidrar till ett projekt som skyddar flodbanker, bidrar till naturliga livsmiljöer och producerar det livgivande syre som behövs för att upprätthålla dem."

Biologisk mångfald är avgörande

Green Furniture's oro kring avskogningen av sydamerikanska regnskogar ledde oss 2018 till Colombia, där några av de mest komplexa ekosystemen på jorden en gång blomstrade. Vi valde att starta ett partnerskap med Hacienda La Tentación, en privatägd agroforestry-plantage. Det innebär att de jobbar med odlingssystem där kakaoplantor odlas tillsammans med andra träd och buskar, för att tillsammans stärka den biologiska mångfalden i området och skydda närliggande vattendrag. Plantagen sysselsätter omkring 50 familjer och spelar en aktiv roll för att berika det lokala samhället Isaza, Caldas som helhet.

SE VÅR SKOG PÅ GOOGLE MAPS

Läs mer genom att klicka på +
 

Hacienda La Tentación har nyligen tilldelat oss 120 hektar till skogsplantering. Vi finansierar plantering av djuprotade trädslag, som Colombiansk mahogny, rosy trumpet och princewood, arter som bidrar till genetisk variation utan att konkurrera om det markvatten som behövs av gräs och buskar. Dessa arter ger permanent skugga på marken under dem, filtrerar kolpartiklar ur luften och producerar syre för att ekosystemen ska kunna växa sig starka. Floder och våtmarker ger vatten åt skogsplanteringszonen, där behövs djupa trädrötter för att förhindra att jorden eroderar efter häftiga regnperioder. De förhindrar också jordens avrinning som kan förorena sötvattenresurser och beröva de lokala samhällena rent vatten.

Skogsplanteringsinitiativet på Hacienda La Tentación grundades av Gabriela Alvarez, som har en bakgrund i utvecklingsekonomi. "Green's deltagande i satsningen är en katalysator för utvecklingen av en blomstrande miljö- och socialt ansvarig bransch", säger hon. "Träden som planteras av Green kommer att gynna lantarbetare, lokala samhällen och det globala ekosystemet."

En nogrann tillväxt

Omkring 12 miljarder träd planteras varje år och bildar en värdekedja som börjar med små plantor och slutar med en svimlande 985.000.000 ton träd. Green's plantor är groddade i december och januari, och planteras ut i april och maj för att undvika Colombiens alltför regniga och torra perioder. Plantorna odlas i växthuset i tre till fyra månader och tas väl omhand för att vara starka nog för att klara Colombias hårda ekvatoriala klimat när de planteras ut.

Den första gruppen av 10 000 träd som planteras är specifikt tillägnade biologisk mångfald och skydd av vatten i jorden samt flodbanker. Alla märks individuellt med en streckkod och en GPS-plats, och därefter geokodas och skannas de så fort de planteras. Geo-tagging systemet gör det möjligt att följa tillväxten på googleearth.com, där vi direkt kan övervaka skogens påverkan på den lokala miljön.

New stories to tell

Syntetiska material kommer och går, men de naturliga egenskaperna hos trä förblir. "Trä är ett fantastiskt material som alltid kommer inspirera", säger Joakim Lundgren. "Jag tror att många människor kan dra sig till minnes hur det är att springa över skållande het sand på stranden för att nå en trägångsom känns sval. Eller att hoppa barfota över kalla golvplattor för att nå ett varmt trägolv. Oavsett om det är varmt eller kallt, känns trä alltid bra."

Det är grundfilosofier som dessa som Green tar med sig till Hacienda La Tentación, där vårt bidrag till skogsplanteringen kommer att stötta bönderna, deras familjer och samhällena kring området som är beroende av rent vatten. Vi ska plantera minst 5000 fler träd inom en snar framtid, skapa en skog med potential att bibehålla hela ekosystem och de personer som bor i närheten. Eftersom våra produkter tar in skönheten och egenskaperna av trä till byggnader runt om i världen, låter vi träd berätta vår historia. Och när träden vårdas och skyddas, finns det alltid ett lyckligt slut att dela.

Naturliga överlevare

Green's skogsplantering hos Hacienda la Tentación såddes med 10 000 plantor från inhemska sydamerikanska arter som hotas av avskogning. Vi valde tre arter som kan bygga upp ekosystem och upprätthålla dem under de kommande åren.

•    Rosy Trumpet (Tabebuia Rosea) är en neo-tropisk art som är så livskraftog att den ofta överlever avskogning. 

•    Colombiansk Mahogany (Cariniana Pyriformis) är stark nog att motstå stormar, tropiska oväder och torka.

•    Princewood (Cordia Gerascanthus) är en bra resurs för trätillverkning och dess bark används i medicin. 

Hacienda la Tentación 

Vad? Plantagen odlar kakao av hög kvalitet, säljer sin egen choklad, jobbar med biologisk mångfald och uippbyggnad av ekosystem, främjar samhällsengagemang och arbetar med ett initiativ för att stärka kvinnors roll i samhället.

Var? I La Dorada regionen i Caldas provins, Colombia. Regionen ligger vid foten av vulkanen Nevado del Ruiz.

Varför? Green Furniture planterar skog på området för att återsätta samma antal träd vi avverkar, stötta biologisk mångfald, jordens ekosystem och lokala samhällen.