Hållbarhet

Green Furniture Concept växte fram ur en stark längtan efter hållbarhet inom design- och möbelproduktion. Vår önskan att vara ledande inom detta område avspeglar sig naturligt i allt vi gör – från planering och utveckling, till materialval och underhåll. Vi har en stark drivkraft att hela tiden låta hållbarhet och miljöfokus vara det som styr samtliga delar i vår verksamhet.

Design och produktion

Vår målsättning är att på så många sätt som möjligt vara en ekologiskt sund verksamhet – från vårt dagliga liv på kontoret till hur våra produkter färdigställs och levereras. En röd tråd av etiskt och ansvarsfullt arbete genomsyrar allt vi gör. Det betyder att vi strävar efter en tillverkningsmetod där våra produkter är integrerade i naturens egna cykler och kretslopp där Nordic Ecolabel utgör basen i vår produktutveckling. Detta är ett ständigt pågående utvecklingsarbete, där vi söker efter nya metoder, nya material och bättre miljöval som alla är i takt med tiden. Vi använder naturlig hårdvaxolja istället för lack, och vi arbetar med återvunna material framför ursprungliga.

Vår filosofi är emellertid att hållbara möbler inte bara ska vara bättre ur ett ekologiskt perspektiv - de ska även vara estetiskt och funktionsmässigt bättre. Lack och hårdvaxolja har samma resistens, men hårdvaxoljan har en ytterligare fördel. Den behåller träets naturliga känsla och egenskaper, och genom att den mättar träets yta kan repor och rispor enkelt putsas bort. Möblerna känns därför nya över tid. Återvunnet trä är på motsvarande sätt inte bara gediget och stadigt, det bär med sig en historia om sitt ursprung och förmedlar värdet i att hushålla med våra gemensamma resurser. Dessutom ger återvunnet trä liv åt nya möbler och ger dem en känsla av exklusivitet. Vissa kallar detta smart. Vi kallar det bara naturligt.

Aktiva val gör skillnad

Vad som gör en produkt mer hållbar ligger alltid i de aktiva val man gör. Även fast vi baserar vår produktion på de rekommendationer som finns i Nordic Ecolabel, strävar vi alltid efter att göra fler aktiva val som förbättrar vår omvärld och gör skillnad för oss alla. Det kan vara val som minskar miljöpåverkan, val som förbättrar människors hälsa eller val som skyddar vilda djur och växter.

Vi använder återvunnet trä i våra IOU-serier. Träplankor som annars skulle ha gått till förbränning används till möbelproduktion.

Vi behandlar våra träbänkar med Rubio Monocoat som är en miljövänlig hårdvaxolja. Vi reducerar därmed mängden kemikalier i produkten, samtidigt som kunden får en bänk som ser ny ut efter varje underhåll.

Vi pulverlackerar allt stål istället för att använda våt färg. Det reducerar mängden avfall och minskar på kemikalierna i våra produkter.

Vi pulverlackerar allt stål istället för att använda våt färg. Det reducerar mängden avfall och minskar på kemikalierna i våra produkter.

Alla möbeltassar som vi använder är tillverkade av 100% återvunnet plast.

Green Furniture Award

Mellan åren 2009-2015 delade vi varje år ut ett pris kallat Green Furniture Award. Priset riktade sig till designers runt om i världen och var ett viktigt verktyg att uppmuntra till ny design baserad på miljömedvetna värderingar.

Vinnarna av Green Furniture Award fick alla gott om publicitet och de är goda exempel på vad hållbar design kan vara. Leaf Lamp vann Green Furniture Award 2010 och har kommit att bli en lampa helt i linje med vår tids publika interiörer. De kreativa processerna kring Green Furniture Award har inte bara lett till nya gröna produkter, utan också till nya sätt att arbeta med- och tänka på hållbarhet. Vi är övertygade att priset har hjälpt till att pusha möbelbranschen till att tänka mer på hållbarhetsfrågor inom design. Bra för klotet!

Trädplantering

För varje enskild möbel som vi säljer, planterar vi ett träd i närheten av vår tillverkning i södra Sverige. Självfallet gör vi detta för miljöns skull, men vi gör det också för att tillgodose framtidens behov av trä till möbelproduktion.

Träden är preparerade för möbelproduktion så att de är raka och kvistfria. Jag startade Green Furniture Plantation 2008 med att plantera 1000 björkar. Detta var ett av de första stegen i vårt gröna program som ett svar på de svårigheter som fanns med att hitta svensk fanér. Hösten 2016 hade de här björkarna vuxit sig tillräckligt stora så att man kunde börja använda de som stammar till Leaf Lamp 130 - och därmed hade vi, tidigare än vi trott, startat vårt egna kretslopp. Green Furniture Plantation II startades 2013 då vi planterade 500 körsbärsträd och 400 lönnträd. 2016 planterade vi ytterligare 1000 unga björkar.

Kunskapsdelning

All den kunskap som vi förvärvar i vårt arbete vill vi gärna dela med oss av. Genom samtal, events och seminarier riktade mot designvärlden, försöker vi på Green Furniture Concept att sprida kunskap om hur man kan arbeta med inomhusmiljöer på ett hållbart och giftfritt sätt. Det är vi som står bakom initiativet Lowtox Living, ett professionellt nätverk med fokus på giftfria inredningar. Detta är bara ett av flera sätt där vi hjälper till att skynda på utvecklingen mot en hållbar möbeldesign.

Typiska eventtitlar

- Grundläggande strategier för hållbara möbler (sätt att tänka, certifikat och deras betydelse)
- Giftfria strategier för interiördesign (gifter inomhus och hur de påverkar oss, bra alternativa material).

Viktiga skäl att välja hållbara interiörer (ekonomiska incitament och exempel för interiördesigners, företagsmanagement, hållbarhetschefer, och möbel-projektledare).