Green Furniture's Skogar

För varje meter bänk, och för varje lampa, vi säljer planterar vi ett träd lokalt i södra Sverige eller genom vårt initiativ i Colombia. Det här är ett våra initiativ som vi gör för att förbättra jordens klimat, samt försäkra oss om en hållbar och varaktig tillgång till bra möbelvirke. De svenska träden planteras och sköts om för att passa möbelproduktion. Våra Colombianska planteringar skyddar flodbanker och främjar platsens ekosystem. 

Hacienda La Tentación

Green Furniture's oro kring avskogningen av sydamerikanska regnskogar ledde oss 2018 till Colombia, där några av de mest komplexa ekosystemen på jorden en gång blomstrade. Vi valde att starta ett partnerskap med Hacienda La Tentación, en privatägd agroforestry-plantage. Det innebär att de jobbar med odlingssystem där kakaoplantor odlas tillsammans med andra träd och buskar, för att tillsammans stärka den biologiska mångfalden i området och skydda närliggande vattendrag. Plantagen sysselsätter omkring 50 familjer och spelar en aktiv roll för att berika det lokala samhället Isaza, Caldas som helhet.

LÄS MER

Green Furniture Plantation II

Vi startade vårt andra skogsplanteringsprojekt 2013, tillsammans med skogsägaren Arnold Karlsson strax utanför Lammhult, väldigt nära vår produktion av Leaf Lamp.

Vi började med att sätta 500 körsbärsträd och 400 lönnträd. Våren 2016 fortsatte vi stötta Arnold genom att sponsra planteringen av 1000 björkar. 

Green Furniture Plantation I

Det här projektet som startade 2008, var vårt första skogsplanteringsinitiativ som växte fram ur svårigheterna att få tag på bra svenskt virke. Vi planterade 1000 björkar tillsammans med skogsägaren Kenneth Elisasson. Marken ligger strax utanför Tyringe, nära vår tillverkning av Nova C.

Våren 2016 hade dessa björkar vuxit sig så pass stora att vi kunde börja använda dem i vår produktion av Leaf Lamp Tree. Vi hade nu startat en naturlig cykel, snarare än vi trott.

Våren 2019 bestämde vi oss för att sätta 1 500 björkar till, ihop med Kenneth.